Generalforsamling 2012

Indkaldelse til generalforsamling 2012

 

Klubaften i marts er ikke en almindelig klubaften men vores ordinære generalforsamling, som du hermed indkaldes til.

Det er tirsdag d. 6. marts kl. 19.00. Generalforsamlingen afoldes i Movias lokaler på Toftegårds Plads. Gammel køge landevej 1-3, 2500 Valby.

 

Husk at alt hvad I ønsker at vi skal tage op på generalforsamlingen skal sendes forinden til bestyrelsen@copenhagenwings.dk senest tirsdag d. 21 februar.

I vil derefter modtage endelig agenda med indkomne forslag.

 

Dagsorden for generalforsamlingen er:

  1.  Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastlæggelse af kontingent.
  6. Valg af formand,næstformand og 1 bestyrelsesmedlem.
  7. Eventuelt.

klubbens vedtægter kan læses under vedtægter, her på siden.

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4,skal være bestyrelsen (bestyrelsen@copenhagenwings.dk) i hænde senest d. 21. februar.

Med VWenlig Hilsen

Bestyrelsen

bestyrelsen@copenhagenwings.dk

 

1 thought on “Generalforsamling 2012”

  1. Pingback: Reminder vedr. generalforsamling | Copenhagen Wings

Comments are closed.

Scroll to Top