Svært at få udsættelse af syn

Der har de seneste dage været en del forvirring om man kan få udsættelse af periodisk syn (8 årig for veterankøretøjer), da der den 1. januar 2012 træder en ny bekendtgørelse i kraft. Det skal her understreges, at det i princippet IKKE kan lade sig gøre at få udsættelse, medmindre man har historiske nummerplader OG køretøjet er trafikskadet, under langvarig restaurering (ikke reparationer), er blevet stjålet eller udsat for hærværk eller lignende force majeure-situationer – altså som praksis hos SKAT har været i de seneste år.

Den nye bekendtgørelse (nr. 1962) er lavet som en præcisering af praksis og har ikke været til høring.

Dispensationsmuligheden er lavet, så veterankøretøjet kan beholde det historiske nummer, uanset at køretøjet ikke kommer ud at køre i en længere periode. Ejere uden historiske nummerplader (hvide plader) kan ikke få dispensation, men skal afmelde køretøjet, medmindre de selvfølgelig får synet køretøjet inden synsfristens udløb.

Historiske nummerplader udstedes i dag kun til biler og motorcykler.

SKAT kan i princippet ikke ændre den frist, som er fastlagt i indkaldelsen til syn. Dette gælder uanset at: Der kan være tale om sygdom, ferie, udlandsophold, køb af ny bil, bilen bruges ikke om vinteren mm. Kan køretøjet ikke synes inden for fristen, bør du afmelde det på et skattecenter. Udgiften til nye nummerplader vil helt eller delvis, alt efter periodens længde, blive opvejet af sparet ejerafgift og forsikring. Når køretøjet er afmeldt, behøver det ikke synes, før det igen skal have nye nummerplader på. For at køre køretøjet til syn, skal du leje prøvenummerplader hos motorekspeditionen på et skattecenter. Efter syn kan du igen købe nummerplader til køretøjet.

Såfremt du ikke får synet dit køretøj inden fristen, sendes der efter fristen for syn et erindringsbrev til bruger/ejer af køretøjet. Herefter overgår sagen til politiet, som har mulighed for at inddrage køretøjets nummerplader og udstede bødeforlæg.

Ansøgning om dispensation skal være SKAT i hænde inden fristen for syn udløber.

Generelt kan man derfor sige, at det er en god idé at holde øje med hvornår ens veterankøretøj skal til syn og så få det gjort inden evt. vinterperioden.

Scroll to Top