Nummerpladeordning forlænges

Den 31. oktober 2011 skulle SKAT i forbindelse med nyt køretøjsregister gå over til Digitalt Motorkøretøjs Register (DMR). SKAT meddeler nu, at indførelsen for DMR er udskudt i hvert fald til foråret – muligvis længere. Det betyder, at ejere af veteranbiler og veteranmotorcykler fra 1958 – 1976 fortsat kan få det ønskenummer (medmindre det er optaget), som passer til køretøjets første indregistreringsdato – de historiske, sorte nummerplader.

SKATS it-leverandør af det nye DMR når ikke at blive færdig til den aftalte tid, og SKAT har altså derfor forlænget den nuværende ordning med historiske nummerplader (to bogstaver og fem cifre) for motorcykler og biler fra 1958 til 1976 frem til foråret. SKAT tør endnu ikke sætte en endelig dato på, hvornår DMR indføres, men lover, at der bliver meldt ud i god tid med den endelige skæringsdato.

Når det Digitale Motorkøretøjs Register (DMR) sandsynligvis indføres i løbet af 2012 betyder det, at ejere af biler og motorcykler fra 1958 til 1976 ikke længere kan få et særligt ønskenummer. I stedet har MhS fået forhandlet sig frem til, at der i hver nummer- og bogstavsserie reserveres et antal tilfældige numre, der er spærrede til de sorte, historiske nummerplader.

MhS har i alt fået reserveret 150.000 numre til veteranbiler og 50.000 numre til veteranmotorcykler. SKAT regner med over ca. 40 år at udstede mere end 10 millioner nummerplader med de nuværende to bogstaver og fem talcifre. Når DMR går i gang, startes der fra AA og de laveste numre, hvorfor det for MhS har været vigtigt at få reserveret en stort antal numre, så man fortsat kan få historisk, geografisk korrekte sorte plader.

For veteranbiler og –motorcykler fra før 1958 vil der ikke blive ændret noget i ordningen med historiske nummerplader.

Historiske nummerplader kan bestilles via en erklæring fra MhS (se her på hjemmesiden under historiske numerplader) eller direkte hos SKAT, som dog ikke er behjælpelig med at finde eller tjekke, om et ønsket nummer er ledigt. Medmindre man har et specifikt nummer, og som man ved er ledigt, vil SKAT tildele en tilfældig bogstavs- og talkombination (dog svarende til køretøjets første indregistrering).

Scroll to Top