Klubforedrag om MhS-arbejdet

Nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd:
Alle motorhistoriske klubber har mulighed for at få en fra MhS-bestyrelsen ud og fortælle om arbejdet i MhS.

Vi kan fortælle om den politiske indsats overfor myndigheder, ministerier og ikke mindst politikernes holdning til den motorhistoriske bevægelse. Vi fortæller også om de resultater, som MhS har opnået og om de udfordringer, som paraplyorganisationen render ind i. Foredraget krydres med foredragsholderens egen indgangsvinkel til de kære,
gamle køretøjer. Klubberne skal dog ikke forvente, at alle foredragsholdere
vil kunne svare detaljeret på tekniske og juridiske spørgsmål, men der vil
være mulighed for at komme med forslag til, hvad MhS eventuelt skal arbejde
videre med, og hvad der er de enkelte klubbers største ønsker og planer for
fremtiden.

Foredragene er gratis – bestyrelsesmedlemmerne stiller deres tid og viden
vederlagsfrit til rådighed, men for ikke at udhule økonomien på interne
møder i organisationen, beder MhS om at få dækket transport-, fortærings- og
evt. overnatningsomkostninger i forbindelse med et MhS-foredrag.

Transporten beregnes fra foredragsholderens bopæl til mødestedet (og retur)
og afregnes med 3,67 kr. per km. (statens takster).

Henvendelse skal ske til MhS-sekretariatet, som så vil prøve at få
koordineret et møde – flere klubber er meget velkomne til at slå sig sammen
om et fælles arrangement.

MhS-sekretariatet har åbent mandag til fredag fra kl. 8.00 til 13.00 – men
vi vil allerhelst have en mail, mhs@motorhistorisk.dk , om evt. formål med mødet, tid, sted og varighed.

-Ole Pedersen, Sekretariatsleder

Leave a Comment

Scroll to Top