Nyhedsbrev fra MhS, vigtig info. om historiske nummerplader!

Danske vaskeanlæg ok for veteranbiler

I Norge verserer der i øjeblikket tilfælde, hvor ejere efter en tur på vaskepladser hos Statoil har fået ødelagt lakken på deres veteranbiler, fordi der i vaskevandet er blevet tilsat et petroleumsholdigt affedtningsmiddel. MhS har spurgt Statoil DK, om der er lignende tilfælde i Danmark, og om der er nogen risiko for veteranbiler ved at bruge vaskehaller / vaskepladser i Danmark. Statoil DK har undersøgt sagen og oplyser, at der efter deres viden ikke er nogen risiko ved at bruge vaskehaller i Danmark angående lakken på veterankøretøjer.

 

Dette skyldes blandt andet, at de danske krav vedrørende brug af kemikalier i vaskehaller er strammere end i for eksempel Norge og Sverige. I Danmark må der ikke bruges petroleumsbaserede produkter i vaskehaller / vaskepladser, hvilket har været årsagen til skaderne i Norge.

Statoil DK oplyser, at der som udgangspunkt normalt ikke vil være problemer med vask af veteranbiler, men at man dog naturligvis skal foretage en vurdering af, om den aktuelle bil er egnet til at blive vasket i et vaskeanlæg. Her tænkes eksempelvis på bløde kalecher, store kølerfigurer, specielle sidespejle, fritsiddende kofangere, så børsterne kan sætte sig fast eller bagmonterede bagagebærerstativer.

Ønskenumre fra 1958 til 1976 stopper

SKAT meddeler nu, at indførelsen for Digitalt Motorkøretøjs Register (DMR) er fastsat til den 6. juni 2012. Det betyder, at ejere af veteranbiler og veteranmotorcykler fra 1958 – 1976 efter denne dato ikke længere kan få et ønskenummer til de historiske, sorte nummerplader med to bogstaver og fem cifre. Efter 6. juni udstedes der fortsat historiske nummerplader med de ønskede bogstaver, men ikke med ønskede cifre.

Det har blandt andet den konsekvens, at veteranbiler og -motorcykler fra 1958 til 1976 ikke længere kan få det nummer, som køretøjet blev registreret med første gang. Frem til 6. juni kan det fortsat lade sig gøre at bestille ønskeplader for biler og motorcykler fra 1958 til 1976.

Biler og motorcykler fra før 1. april 1958 kan fortsat få ønskenumre, da indførelsen af DMR kun påvirker historiske plader med to bogstaver og fem cifre.

MhS har forhandlet sig frem til, at der i hver nummer- og bogstavsserie (for biler og motorcykler fra 1958 til 1976) reserveres et antal tilfældige numre, der er spærrede til de sorte, historiske nummerplader. MhS har i alt fået reserveret 150.000 numre til veteranbiler og 50.000 numre til veteranmotorcykler.

SKAT regner med over ca. 40 år at udstede mere end 10 millioner nummerplader med de nuværende to bogstaver og fem talcifre. Når DMR går i gang, startes der fra AA og de laveste numre, hvorfor det for MhS har været vigtigt at få reserveret et stort antal numre og bogstavskombinationer, så man fortsat kan få historisk, geografisk korrekte sorte plader.

For veteranbiler og –motorcykler fra før 1958 vil der ikke blive ændret noget i ordningen med historiske nummerplader.

Historiske nummerplader kan bestilles via en erklæring fra MhS, under historiske nummerplader eller direkte hos SKAT.

Scroll to Top