Indkaldelse til generalforsamling 2013

Indkaldelse 2012 5. februar 2013

Klubaften i marts er ikke en almindelig klubaften, men vores ordinære generalforsamling, som du hermed indkaldes til. Det er tirsdag d. 5. marts kl. 19.00.Generalforsamlingen afholdes i år hos politiet på “Station Bellahøj”.

Beatle-256Efter den ordinære generalforsamling, vil klubbens formand give os en rundvisning på stationen.

Station Bellahøj findes på:

Borups allé 266, 2400 KBH NV.

Vi mødes ved hovedindgangen senest kl.19!

Husk at alt hvad I ønsker at vi skal tage op på generalforsamlingen skal sendes forinden til bestyrelsen senest onsdag d. 20 februar.
I vil derefter modtage endelig agenda med indkomne forslag.
Dagsorden for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontigent.

6. Valg af formand, næstformand og 1 bestyrelsesmedlem.

7. Eventuelt.

 Forslag der ønskes behandlet under punkt 4, skal være bestyrelsen (bestyrelsen@copenhagenwings.dk) i hænde senest d. 20. februar.

I kan finde klubbens vedtægter på hjemmesiden under “om cph wings” – Vedtægter

Husk at det er også er denne aften hvor i gerne må have tænkt over hvad i kunne tænke jer at klubben skal foretage sig i år!

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt, til en god aften.

-Bestyrelsen

Scroll to Top